Frågor & svar

Vi som jobbar på Global Water International AB, har gjort vår bästa för att skapa en webbsida som skall kunna svara på det flesta frågor rörande källvatten och våra produkter. Från detta har vi skapad en lista med det flesta frågor relaterade till källvatten och till vara produkter som vi hoppas att kunna besvara just Dina frågor.

Om Du inte hittar svaret på en fråga som Du har vänligen kontakta os på telefon

0498-27 72 14 eller genom att skicka oss e-post på adressen info@globalwater.biz

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten;

LIVSFS 2003:45

(H 170)

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Omfattning

1 § Dessa föreskrifter innehåller regler om naturligt mineralvatten och källvatten.

Föreskrifterna omfattar inte naturligt mineralvatten som används för kurativ behandling vid vattentäkten.

Bestämmelserna om märkning gäller endast sådant naturligt mineralvatten och källvatten som är avsett att saluhållas i Sverige eller utföras till en medlemsstat i Europeiska unionen eller till en annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

 

Definitioner av naturligt mineralvatten och källvatten

2 § Med naturligt mineralvatten avses ett mikrobiologiskt sunt vatten i den mening som avses i 14 och 15 §. Naturligt mineralvatten har sitt ursprung i en grundvattenreservoar och tappas från naturliga eller anlagda uttag.

Naturligt mineralvatten kännetecknas av:

a) sin sammansättning av lösta mineral, spårelement eller andra beståndsdelar och i vissa fall av särskilda effekter, samt

b) sitt ursprungliga tillstånd.

Dessa egenskaper har bevarats oförändrade på grund av vattnets underjordiska ursprung och skyddet mot föroreningsrisker. Sammansättning, temperatur och andra väsentliga egenskaper hos naturligt mineralvatten skall förbli stabila inom gränserna för naturlig variation. De får i synnerhet inte påverkas av variationer i flödet.

3 § Med källvatten avses ett grundvatten som är avsett att användas som dricksvatten i sitt naturliga tillstånd och som förpackas vid vattentäkten.

 

Är det skillnad på vatten och vatten?

Ja, vatten skiljer sig mycket åt i både smak och doft. Det beror på innehållet och balansen av olika mineraler, liksom mängden kolsyra eller alkalinitet. Även hur vattnet förpackas påverkar smaken, och temperaturen vid vilken det serveras.

Aqua Pura® källvatten kan serveras i rumstemperatur eller något svalare från vår termokylare. Om det serveras kallare än så, framträder inte vattnets naturliga smaker.

Vad innehåller ett mineral eller källvatten?

Det innehåller magnesium som tros skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar, kalcium som bygger upp benstommen, natrium som har en blodtryckshöjande effekt och kalium som balanserar natriumhalten i kroppen. Mineralvatten ger dock endast ett litet tillskott av mineraler, bara någon procent av det rekommenderade dagsbehovet. Däremot påverkar mängden mineraler vattnets smak.

Hur mycket vatten ska man dricka per dag?

Vi behöver få i oss 2-3 liter vätska per dygn och en del av vätskan får vi från det vi äter, såsom frukt och grönsaker. Det innebär att vi behöver dricka ca 1,5-2 liter vatten per dag.

Varför ska man dricka så mycket vatten?

Kroppen består till 70 % av vatten och den nivån måste upprätthållas för att vi inte ska bli uttorkade. Vattnet fyller många funktioner i kroppen: det absorberar och transporterar näring, smälter maten och sköter cirkulationssystemet. Det bygger upp vävnad, transporterar bort slaggprodukter och håller kroppstemperaturen i balans. Om man inte dricker tillräckligt, kan man drabbas av symtom som matthet, hjärtklappning, yrsel, illamående, huvudvärk och muntorrhet. Om man dricker stora mängder källvatten kan man även förebygga magont, rygg-, nack- och huvudvärk, stress, depression, högt blodtryck, högt kolesterolvärde samt fetma.

Vad betyder källvatten?

Det är ett grundvatten som enligt reglerna kännetecknas av sina ursprungliga egenskaper. Det ska vara stabilt, det förpackade vattnet ska vara identiskt med vattnet i den ursprungliga källan. Det ska finnas ett naturligt skydd kring källan och vattnet får inte överskrida vissa gränsvärden som kan ha skadlig effekt på hälsan.