Om Oss

Affärsidé och historia

Global Water International har som affärsidé att med högsta hygienisk och produktionsteknik tillvarata förpacka på bag-in-box ett unikt källvatten på ett sätt som garanterar absolut högsta kvalitet.

Bag in Box källvatten, ett hypermodernt koncept som använder sig av högteknologiska förpackningsmetoder, tar fram källvatten av högsta kvalité tappat i det mest miljövänliga och den absolut mest hygieniska förpackningen.

 

Inga flaskor, inget odödligt PET, bara wellpapp och fullständig återanvändbar plast ingår i vår produktionsmetod.

Att dricka källvattnet från en Bag in Box innebär att undvika användningen av 20 st. 0,5L vanliga PET flaskor som skräpar omkring överallt.

Kunden ska, utan kompromisser, erbjudas det renaste och mest hälsovänliga källvattnet som finns på marknaden – Aqua Pura®

Det friska, ljuvligt stilla källvattnet hämtas från en underjordisk ständigt pulserande källåder på över 160 meters djup vid Karlstorps Källa i Småland.

Källvattnet tappas i ett näst intill helt slutet aseptiskt system, från källådern direkt till själva förpackningen.

Detta för att försäkra det högsta möjliga kvalitet, renhet och lång hållbarhet. Aqua Pura® är världens och naturens allra bästa källvatten.

Den är perfekt balanserat med naturliga och hälsosamma mineraler och spårämnen. Den är helt fritt från icke hälsosamma spårämnen.

Det innehåller inga som helst tillsatser eller annan behandling med hälsorisker.

Företaget

Global Water International AB har bedrivit sin verksamhet sedan 1997.

Allt började samtidigt med upptäckten av denna naturskatt vid borrandet efter vatten vid gamla mejeriet i Karlstorp i Småland.

Vid analyser upptäcktes att källvattnet i själva verket är ett källvatten och att det är utomordentligt väl balanserat och av extremt hög kvalitet. Idén föddes att utveckla källan för kommersiell produktion, så att människor fick nytta av det fina källvattnet.

I denna utveckling har Global Water International AB blivit den mest framgångsrika distributör av källvatten förpackat i Bag in Box.

Nu har vi utvecklad vår egen produktlinje som har lanserats under 2005 under namnet Aqua Pura®

 

 

 

Miljöpolicy

GW International medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att med framförhållning och helhetssyn beakta alla miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv

I vårt dagliga arbete och i vår planering för framtida utveckling vi skall:

Engagera alla anställda i arbetet med att uppnå mätbara mål.
Ständigt förebygga och förbättra samtliga processer, för att bättre tillgodose kundens förväntningar.
Bedriva miljöarbetet som en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas.
Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar.
Genom ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget ekonomiskt sätt.
Ställa krav på och prioritera leverantörer och entreprenörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt.
Beakta miljöpåverkan vid ny- eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten.
Samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter.
Öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.