Om vatten

Vatten källan till ett långt liv!

Vattnet har en stor betydelse för vår hälsa.

Vi består av två tredjedelar vatten. Vattnet vi dricker tillför mineraler, ger energi och hjälper till med utrensning av slaggprodukter.

Hjärnan består av 74,5% vatten, njurar 82,7%, muskler 76,5%, blodet 83 % samt benvävnaden 22 %, bara för att nämna några exempel.

Vatten transporterar och reglerar utbyte av näring och avfall till och från alla våra celler i kroppen. Vatten är så viktigt att, om man förlorar 1-2% av vätskebalansen känns det besvärande.

Vid 5% vätskeförlust börjar kroppen blir intorkad och hallucinationer uppstår, vid 15% blir läget livshotande.

Vi kan överleva utan föda i ca 80 dagar – men endast 10 dagar utan vatten.

Vatten kan ge både invärtes och utvärtes läkning – förutsatt att det är av bra kvalitet.

Vatten har renande och stärkande inverkan. Den rensar ut och bygger upp kroppen. Vattens ideella temperatur är 4°C.

När vatten är för varmt bildas väte i stället för syre och risken för bakterieutveckling ökar.

Du är vad Du äter, och Du mår som Du dricker!


 

Om Aqua Pura® vattnet

 

För nästan 50 år sedan upptäcktes de goda effekter som mineralrikt källvatten har när det gäller att ge skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar hos människor. Senare års studier har också bevisat hur vatten av hög kvalitet och höga mineralhalter också ger skydd mot en rad andra åkommor. Generellt sett kan man säga att mineralrikt källvatten, till en viss gräns, är bra för människan.

Däremot ger mineralfattigt vatten sämre skydd mot bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och benskörhet.

För små barn är Aqua Pura® kristallklara källvatten idealiskt. Vattnet är så fint att det inte behöver kokas innan förtäring. Detta gäller även vid modersmjölksersättningar, välling och gröt.

Hemligheten bakom Aqua Pura® är balansen!

De ämnen som ingår i vårt friska källvatten är utomordentligt väl balanserade. Vattenkällan ligger i ett för vatten helt perfekt geologiskt område, med den bästa skiktning av lera, kol, kalk och sand.

Det källvatten som vi i dag dricker ur Aqua Pura® Bag in Box, har sin ursprung i den stora glaciärernas smältning för mer än  1000 år sedan istidens slut. Den tid som det tar vattnet att passera de olika lagren ger vattnet dess höga bakteriologiska och naturliga renhet, samt dess mineralbalans.

Aqua Pura® källvatten har tack vare sin renhet och sitt mineralinnehåll en positiv inverkan på vår kropp, exempelvis på tandemalj, matsmältning, muskler, allergier, sårläkning, hjärtat med mera.

För oss på Global Water International AB är källvatten en färskvara, och då bakterier kan föröka sig använder vi oss av en produktionsmetod med ett helt slutet system som också helt utesluter bakterier.

När du dricker Aqua Pura® det är det minst 100 år sedan vattnet senast kom i kontakt med luft.

Tillsatser som tillförs dricksvatten i “renande” syfte, som exempelvis klor, är inte nyttiga för kroppen.

Därför är Aqua Pura® ett naturligt vatten, helt fritt från tillsatser.

 

Vattenanalys Aqua Pura®

 

Kalcium 34 mg/l (20-200) Bra för benstomme och tänder.
Magnesium 3,2 mg/l (2,0-20) Muskelavslappnande. Bra mot olika allergier.
Järn <0,05 mg/l (<0,2) Påverkar smaken. Bra för blodbildningen.
Natrium 11 mg/l (<100) Höga halter (200 mg/l) kan tyda på inslag av saltvatten (alkalimetall).
Kalium <2 mg/l (2-20) Höga halter kan tyda på förorening.
Fluorid <0,53 mg/l (<1,5) Denna halt är bra för tandemaljen. Har en kariesförebyggande effekt.
Alkalinitet/HCO3 120 mg/l (100-1000) Mycket bra värde. Bra för matsmältning.
Zink 45 µg/l (30-300) Bra för sårläkning, tillväxt, immunförsvar, hud. Tas lättast upp ur vatten.
Mangan 2 µg/l (1,0-10) Bör vara så lågt som möjligt. Påverkar smaken.
pH-värde 8,0 Bästa värde 7,0-8,7.
Hårdhet 5,5°dH Anger summan av kalcium och magnesium.
* Värden inom parentes är referensvärden från Svenska Livsmedelsverket (SLV 2001:30)Analysen är utfärdad av ackrediterat laboratorium med prover utförd i Sverige och England.